System elektronicznej kontroli dostępu stanowi naturalne uzupełnienie i zwiększa funkcjonalność zastosowanego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN).

Rolą nowoczesnego systemu kontroli dostępu jest ograniczenie dostępu do określonych miejsc w obiekcie osobom nieupoważnionym, w czasie gdy w strefie chronionej przebywają osoby uprawnione. Stanowi on alternatywę dla tradycyjnych, mechanicznych systemów kontroli dostępu opartych o zwykłe klucze. Funkcjonalność mikroprocesorowych kontrolerów znacząco przewyższa nawet rozbudowane systemy typu "master key". Za pomocą dedykowanego oprogramowania administrator ma możliwość w bardzo szybki i prosty sposób wybierać osoby, które mają być objęte systemem, ustalać harmonogram przejść i przydzielać dostęp. Jest to jeden z powodów, dla których tak chętnie inwestorzy korzystają z ich możliwości.Zastosowanie systemu kontroli dostępu

Ochrona firmowych aktywów oraz informacji poufnych

System kontroli dostępu zaimplementowany w przedsiębiorstwie pozwala na precyzyjne określenie zasad dostępu dla pracowników firmy do określonych pomieszczeń znajdujących się w obiekcie. Poprzez takie rozwiązanie ryzyko utraty przedmiotów materialnych diametralnie się zmniejsza. Również dostęp do kluczowych z punktu widzenia firmy informacji o charakterze poufnym i tajnym zostaje nadany jedynie uprawnionym pracownikom.

Rejestracja czasu pracy

System kontroli dostępu może zostać rozbudowany o możliwość rejestracji czasu pracy pracowników. Profesjonalny system rejestracji (ewidencji) czasu pracy jest niezwykle praktyczny przez co wspomaga proces zarządzania zasobami ludzkimi. Główne zalety to:

  • Usprawnienie pracy działu kadrowego poprzez automatyczne i precyzyjne rozliczanie systemów organizacji pracy
  • Poprawa dyscypliny pracy
  • Wspomaganie zarządzania kadrą dzięki dostępowi do raportów czasu pracy
  • Zmniejszenie ilości zużywanego papieru

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Systemy kontroli dostępu zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo w szkołach. Poprzez nadanie różnych schematów dostępu jedynie personel wychowawczy będzie miał uprawnienia do wyznaczonych pomieszczeń. Dzięki możliwości ustanowienia dostępu z zewnątrz w wyznaczonym przedziale czasowym eliminuje się w ten sposób ryzyko wtargnięcia osób nieupoważnionych co zwiększa bezpieczeństwo uczniów przebywających w budynku.

Elastyczność w tworzeniu stref dostępu

Systemy kontroli dostępu zastosowany w budynkach o charakterze publicznym pozwala na stworzenie rożnych stref dostępu, które będą odpowiadały zapotrzebowaniu danej organizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby postronne będą miały swobodę w poruszaniu się w ustalonych pomieszczeniach natomiast personel będzie miał również dostęp do pomieszczeń przeznaczonych jedynie dla pracowników danej instytucji.

Zakres świadczonych usług

Projekt

Projektowanie od odstaw oraz rozbudowa istniejących systemów

Montaż

Przeprowadzanie pełnej instalacji

Konserwacja

Okresowa konserwacja i przeglądy

Naprawa i modernizacja systemów alarmowych

Wymiana niesprawnych elementów oraz zwiększanie funkcjonalności systemu


Rodzaj zabezpieczenia opartego na danych biometrycznych: wizerunku twarzy, zapisu linii papilarnych palców, zapisu obrazu tęczówki. Zabezpieczenie ma na celu eliminację fałszerstw lub stanowi kod dostępu. Zabezpieczenie biometryczne jako zabezpieczenie druku stosowane jest w dokumentach niektórych krajów, np. na zezwoleniach na pobyt, w paszportach.

Obecnie najpopularniejsze techniki biometryczne można podzielić na następujące grupy:

  • systemy rozpoznające na podstawie układu linii papilarnych
  • systemy rozpoznające na podstawie geometrii dłoni
  • systemy rozpoznające na podstawie brzmienia głosu
  • systemy rozpoznające na podstawie obrazu tęczówki oka

Moduły systemu kontroli dostępu pozwalają na swobodną konfigurację, dostosowaną do potrzeb administratora kontrolowanego obiektu. Urządzenia wyposażone są w szereg rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo, m.in. funkcję anti-passback eliminującą możliwość powtórnego wykorzystania identyfikatora w celu wejścia do strefy chronionej bez uprzedniego jej opuszczenia.

Podstawą działania systemu kontroli dostępu jest autoryzacja użytkowników. Najczęściej stosowanym sposobem autoryzacji są karty zbliżeniowe, stanowiące w systemie unikalny identyfikator użytkownika. Alternatywnym sposobem autoryzacji może być hasło wpisywane za pomocą klawiatury terminala dostępu eliminujące konieczność fizycznego posiadania identyfikatora. Tam, gdzie wymagany jest najwyższy stopień bezpieczeństwa można zastosować obie powyższe metody równocześnie. W tej konfiguracji, dostęp przyznawany jest jedynie tym użytkownikom, którzy legitymują się właściwym identyfikatorem zbliżeniowym oraz znają hasła dostępu.