Nowoczesny system monitoringu (CCTV) ma za zadanie rejestrować zdarzenia niepożądane, w tym próby włamania, kradzieży, napadu oraz akty wandalizmu. Monitoring działa jako uzupełnienie systemów SSWiN i z racji swojej charakterystyki instalowany w widocznych miejscach ma bardzo duże działanie prewencyjne.Zastosowanie systemu monitoringu

Zapobieganie działaniom niepożądanym.

Dzięki swemu działaniu prewencyjnemu kamery monitoringu mogą skutecznie odstraszyć intruza z naszej posesji, bez względu na jego zamiary. Nawet jeżeli dojdzie do włamania czy aktu wandalizmu zarejestrowany obraz z kamer będzie dużym ułatwieniem w ujęciu intruza i wyegzekwowaniu od niego swych praw.

Nie tylko ochrona, ale i wsparcie procesów biznesowych

Monitoring zainstalowany w firmie może skutecznie pomóc w optymalizacji procesów biznesowych dzięki możliwości analizy pracy personelu i jego sukcesywne ulepszanie poprzez eliminowanie błędów.

Ochrona najmłodszych

Monitoring skutecznie zarejestruje działania niepożądane w placówkach edukacyjnych, w tym handel narkotykami, akty wandalizmu, ucieczki ze szkoły, bójki i inne działania na które narażone są nasze dzieci.

Kontrola najwyższą formą zaufania

Monitoring w placówkach publicznych oprócz oczywistego zabezpieczenia mienia i gromadzonych w urzędach informacji i dokumentacji może pełnić działanie zapobiegające nadużyciom czy motywować do wydajnej pracy.

Zakres świadczonych usług

Projekt

Projektowanie od odstaw oraz rozbudowa istniejących systemów

Montaż

Przeprowadzanie pełnej instalacji

Konserwacja

Okresowa konserwacja i przeglądy

Naprawa i modernizacja systemów monitoringu

Wymiana niesprawnych elementów oraz zwiększanie funkcjonalności systemu