Opis Projektu

Otrzymaliśmy ciekawe zlecenie na montaż i konfigurację systemu automatycznego odważania sypkich materiałów do worków Big Bag. System opiera się o wagi przemysłowe firmy Axis oraz moduł sterujący rozkładaniem worków i napełniania w zależności od zadanej wagi towaru. Układ steruje dmuchawą, której zadaniem jest przygotowanie worka do przyjęcia materiału oraz zaworem pneumatycznym otwierającym spust do napełniania. Dzięki temu rola operatora ograniczyła się do umieszczenia worka pod spustem oraz uruchomienia procesu odważania. Po osiągnięciu zadanej wagi system wyłącza w pierwszej kolejności turbinę, a następnie zamyka zawór pneumatyczny kończąc proces napełniania.

Przy okazji wykonaliśmy instalację elektryczną całego zestawu urządzeń.

Zastosowane rozwiązania

  • System pneumatyczny do sterowania spustem napełniacza
  • Układ elektroniczny sterujący procesem załadunku
  • Instalacja elektryczna