• projektowania, budowy, oraz modernizacji systemów monitoringu wizyjnego CCTV,
  • projektowania, budowy, oraz modernizacji systemów kontroli dostępu,
  • planowania, budowy, modernizacji i przebudowy sieci komputerowych opartych na technologii miedzianej, światłowodowej oraz bezprzewodowej.
  • projektowania, instalacji, modernizacji i zarządzaniu sieciami WI-FI w obiektach hotelowych.