Opis Projektu

Przy okazji remontu obiektu celem przystosowania go dla potrzeb hurtowni zwrócono się do nas, aby technicznie zabezpieczyć budynek. W tym celu zainstalowaliśmy system alarmowy firmy DSC z modułem powiadomień GSM oraz z racji częstych zaników zasilania z sieci energetycznej 230V nadmiarowy akumulator dla systemu oraz syreny z własnym zasilaniem zapasowym.

Dodatkowo, aby udostępnić przedsiębiorcy możliwość monitorowania bieżącej sytuacji na obiekcie zainstalowaliśmy monitoring firmy NOVUS pozwalający na podgląd w czasie rzeczywistym przez sieć internetową. Podobnie jak w poprzednim przypadku zastosowaliśmy dodatkowe zasilanie zapasowe z nadmiarowym akumulatorem oraz dodatkowe moduły zabezpieczające przed przeciążeniami w sieci energetycznej.

Przy okazji wykonaliśmy sieć teletechniczną (sieć komputerowa, sieć telefoniczna) na potrzeby biura i osób tam pracujących.

Zastosowane rozwiązania

  • System alarmowy DSC z powiadamianiem przez GSM
  • Monitoring NOVUS wewnątrz i na zewnątrz obiektu
  • Sieć teletechniczna